Hoofd Sponsors

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Beschermheer A.van MierloBeschermvrouw N.GehlenRabobank Westelijke Mijnstreek
De Harmonie community
Harmonie structuur  E-mailadres

1.Bestuur

 • Bestuur samenstelling/Dagelijks bestuur/taken bestuursleden

2.Commissies

  3.Muzikale groepen

   4.Sponsoren

    5.Personen

    Leden/Ereleden/Supporters/Begunstigers

     

    website-harmonie-groep1

     Laatst aangepast op maandag 03 februari 2014 15:22
      
     Harmonie opgericht 1920 - Historie  E-mailadres
     Gebruikerswaardering: / 2
     LaagsteHoogste 

      

     Historie harmonie St Cecilia Susteren
     Harmonie St. Cecilia werd opgericht in 1920 .
     De harmonie kent een orkest dat gevormd wordt door ruim 50 muzikanten,
     alsmede een drumband met een 15-tal leden. De drumband bestaat sedert 1953.
     De vereniging is aangesloten bij de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen; de drumband bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Beide overkoepelende organen zijn onderdeel van de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen (FKM).
     Onze drumband komt uit in de 2e sectie AB.
     Harmonie St. Cecilia te Susteren wil een vereniging zijn die een combinatie biedt van een concert- en een “dorps”-vereniging.
     Dit betekent dat de harmonie hoge prioriteit stelt aan het geven van concerten op niveau, maar tegelijkertijd een hoge sociale verantwoording wil waarmaken naar de gemeenschap waarbinnen ze functioneert.
     Harmonie St. Cecilia Susteren speelt in de 2e divisie in 2008.
     Historie
     Voordat harmonie St. Cecilia in 1920 werd opgericht kende Susteren reeds een muziekgezelschap, namelijk fanfare Concordia. Na bijna een halve eeuw te hebben bestaan, had deze fanfare in 1918 de laatste adem uitgeblazen, waardoor Susteren zonder muziekgezelschap kwam te zitten.
     De bouwpastoor van de kerk van Mariaveld, rector W. Meuffels, moet dat gemis wel zeer aan het hart zijn gegaan, want hij nam in 1920 het initiatief een harmonie op te richten, die de naam St. Cecilia kreeg.
     Goede tijden, slechte tijden
     Kapelaan J. Zwarthoed, een bekwaam musicus, deed het pionierswerk en werd de eerste dirigent. Hij werd opgevolgd door C. Hos, onder wiens leiding de Cecilianen prijs na prijs in de wacht sleepten.
     Aanvankelijk vond men onderdak in zaal Reijnders in de Feurthstraat, maar na enige jaren streek de harmonie neer in zaal Peters eveneens in de Feurthstraat; sindsdien de vaste pleisterplaats van de harmonie.
     Na de vette jaren kwamen de magere. Met name in 1935 ging het snel bergafwaarts, mede tengevolge van interne moeilijkheden. De roem van de intussen vermaard geworden Susterense muzikanten brokkelde langzaam af.
     De oorlog betekende voor de harmonie een catastrofe. Verschillende leden kwamen door oorlogsgeweld om het leven en van de instrumenten bleek in 1945 nog maar een pover restje over.
     Na-oorlogse jaren
     H. Bohnen, die G. Meuffels als voorzitter opvolgde, nam toen de zware taak op zijn schouders om de harmonie weer letterlijk en figuurlijk nieuw leven in te blazen. St. Cecilia herrees weer uit haar as en nam als vanouds haar belangrijke plaats in het culturele leven in Susteren in.
     Directeur C. Hos legde in 1951, na een prachtige muzikale loopbaan, de dirigeerstok neer en werd opgevolgd door H. Rours. Onder diens bekwame leiding bleef de harmonie in de loop der jaren haar goede muzikale peil behouden.
     In 1953 kreeg de harmonie een belangrijke aanwinst in de vorm van een prachtige drumband, die sindsdien een bijzonder cachet aan de harmonie heeft gegeven.
     Crescendo
     Het bleef crescendo gaan. In 1960 werd een flinke muzikale sprong gewaagd door deelname aan het federatief bondsconcours te Venray, waar prompt een eerste prijs in de eerste afdeling werd behaald.
     Dit succes vormde mede de aanleiding tot het aanschaffen van uniformen voor de hele harmonie.
     Bij de viering van het robijnen bestaansfeest in genoemd jaar, presenteerde het korps zich voor het eerst in gloednieuwe uniformen.
     Na een klinkende staat van dienst stond H. Rours in 1964 zijn plaats als dirigent af aan W. Bonné. Deze werd in 1966 opgevolgd door J. Sassen uit Borgharen. Hij boekte met het korps in 1968 een fraai succes door een eerste prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid in de wacht te slepen. In datzelfde jaar was er nog een belangrijk wapenfeit; een Limburgs kampioenschap in de eerste afdeling.
     Dirigent J. Sassen nam in 1971 afscheid. Een korte periode stond de harmonie toen onder leiding van respectievelijk F. Hoenen uit Maastricht en J. Knops uit Schaesberg.
     In 1972 kwam de bekende musicus Willy Schobben naar Susteren om de dirigeerstok over te nemen.
     Al spoedig volgden eclatante successen: een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid en in 1973 het behalen van het landskampioenschap in genoemde afdeling.
     In 1974 nam H. Bohnen, een van de markantste voorzitters die de harmonie gekend heeft, na een voorzitterschap van bijna 30 jaar, afscheid.
     Toonaangevend
     De nieuwe voorzitter werd J. Bergh. Onder zijn energieke leiding werd de harmonie steeds meer toonaangevend in de Susterense samenleving, als gevolg van een scala aan activiteiten. Koffie-, kerst- en carnavalsconcerten werden populaire evenementen. De gereorganiseerde commissie organiseerde tal van acties om de kas te spekken, met als topper de Wigibaldfeesten. Dit kleur- en klankrijke festijn vond jaarlijks in de periode 1976 – 1989 plaats op het Salvatorplein. Het internationaal wagenspelenfestival vormde daarbij een belangrijk onderdeel.
     In 1978 vertrok dirigent W. Schobben en werd zijn plaats ingenomen door W. Coenjaerts uit Epen. Een jaar later boekte hij met zijn Cecilianen al een daverend succes; een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid met promotie naar de ereafdeling.
     In 1979 werd J. Bergh als voorzitter opgevolgd door H. Palmen. Met veel elan werden de voorbereidingen getroffen voor de viering van het 60-jarig bestaan dat in 1980 op luisterrijke wijze werd gevierd. Een van de hoogtepunten vormde daarbij de presentatie van nieuwe uniformen voor harmonie en drumband.
     Na al het feestgedruis kwamen de muzikale zaken weer volop in de picture. Een bijzonder aandachtspunt vormde de opleiding van jeugdleden. Deze werden tot dan toe opgeleid door ervaren oudere leden. Deze taak werd overgenomen door de Stichting Kreato te Thorn. In 1982 namen reeds 31 leden deel aan Kreato-opleidingen. De daaropvolgende jaren bleef de belangstelling voor de muziekopleidingen groeien.
     Het aantal repetities werd opgevoerd en er werden nieuwe instrumenten aangeschaft. De drumband maakte furore. Onder de bekwame leiding van instructeur K. Fiddelers werden tal van successen geboekt, met als hoogtepunten een eerste prijs met promotie naar de eredivisie en het behalen van het Limburgs kampioenschap in 1986. Bij deelname aan het landelijk kampioenschap in 1987 greep de drumband net naast de fel begeerde titel.
     Ook de prestaties van de harmonie zelf mochten er zijn!
     Onder leiding van H. Brouwer uit Cadier en Keer, die in 1983 W. Coenjaerts als dirigent was opgevolgd, werd in 1985 een eerste prijs met promotie naar de afdeling superieur behaald. In 1989 bewees de harmonie voor de eerste maal in de afdeling superieur haar hoge muzikale niveau met 329 punten, een eerste prijs met lof der jury.
     In 1990 werd op grootse wijze het 70-jarig bestaan gevierd en werden nieuwe uniformen aangeboden.
     Inmiddels was de drumband een beetje op dood spoor geraakt. Na een succesvol decennium was het ledental flink teruggelopen, maar door de vasthoudendheid van bestuur en leden kon een dreigende opheffing voorkomen worden. Onder leiding van interim-instructeur E. Hermans werden de eerste stappen in de richting van herstel gezet.
     Een nieuw fenomeen vormde de jeugdharmonie, onder leiding van J. Huynen, die voorzag in een uitstekende opvang van de jeugdleden en regelmatig optredens verzorgde.
     De harmonie bleef zich goed handhaven in de afdeling superieur. In 1993 behaalde zij wederom een fraaie eerste prijs.
     Om de financiële basis van de harmonie te verstevigen werd in 1994 de Stichting Activiteiten Harmonie St. Cecilia opgericht onder voorzitterschap van J. Douven. Dat deze stichting heel wat in haar mars heeft bleek uit de perfecte wijze waarop zij in 1995 het 50-jarig bevrijdingsfeest organiseerde, alsmede het 75-jarig jubileum van de harmonie. In november van dit jaar benoemde de vereniging dhr. Hub Nickel tot dirigent.
     In 1997 nam de drumband voor het eerst sinds lange tijd weer deel aan een bondsconcours onderleiding van instructeur Geert Fiddelaers. Te Buchten behaalden de muzikanten het Limburgskampioenschap in de 3e divisie en promoveerde de drumband naar de 2e divisie. In April 1998 nam de drumband deel aan het Nederlands kampioenschap te Nederweert. Dit optreden werd beloond met het landskampioenschap in de 3e afdeling met 89.25 punten.
     In dit jaar legde dhr. Hen Palmen na ruim 19 jaren het voorzitterschap van de vereniging neer en benoemde de vereniging hem tot ere- voorzitter.
     In dat zelfde jaar maakten de muzikanten van de harmonie zich op voor deelname aan het bondsconcours te Venlo. Dit optreden, beloonde de jury met 318 punten, een mooie eerste prijs.
     Op de vooravond van de viering van het 80 jarig bestaansfeest in 2000, kozen de leden op  de algemene ledenvergadering  dhr. Jos Douven tot voorzitter.
     In 2003 vonden er bestuurswijzigingen plaats en werd H.Palmen interim voorzitter. De harmonie zakte als gevolg van het wegvallen van goede talenten terug naar de 2e divisie.
     In 2007 is er een nieuw bestuur gekozen onder leiding van Har Reijnen die als voorzitter gaat fungeren. Hiermee is er na 4 jaar een einde gekomen aan alle interim voorzitters. Tevens is er per 4 maart een nieuwe dirigent aangetreden. Jos Verjans.
     In april van dit jaar ontvangen de leden nieuwe uniformen van het uniformen comité.
     Op 4 september 2007 gaf de harmonie tesamen met Harmonie Las Amis Reunies ut Nieuwstadt een concert in het kader van de HEILIGDOMSVAART. Voor de pauze werd de musical Freude uitgevoerd door beide harmonieën en een groot kinderkoor met solisten. Het kinderkoor was samengesteld uit kinderen van de basis scholen in Susteren en de kinderkoren van Nieuwstadt en Dieteren. De heer Gijzels verzorgde de repetities van het koor en de solisten.
     Tot 4 sept. 2007 is Paul Geurts instructeur van de drumband.
     Daarna neemt Pascal Herings deze taak over.
     Eind 2008 neemt Jos Schulpen deze taak over
     In 2008 speelt drumband en Harmonie in de 2e divisie
     De harmonie is naar het bondsconcours in Venlo geweest op 18 oktober 2008

     Harmonie St. Cecilia werd opgericht in 1920.

     De harmonie kent een orkest dat gevormd wordt door ruim 50 muzikanten, alsmede een drumband met een 20-tal leden. De drumband bestaat sedert 1953. De vereniging is aangesloten bij de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen; de drumband bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Beide overkoepelende organen zijn onderdeel van de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen (FKM). Onze drumband komt uit in de 2e sectie AB. Harmonie St. Cecilia te Susteren wil een vereniging zijn die een combinatie biedt van een concert- en een “dorps”-vereniging. Dit betekent dat de harmonie hoge prioriteit stelt aan het geven van concerten op niveau, maar tegelijkertijd een hoge sociale verantwoording wil waarmaken naar de gemeenschap waarbinnen ze functioneert. Harmonie St. Cecilia Susteren speelt in de 2e divisie in 2008.

     Laatst aangepast op dinsdag 25 augustus 2015 20:22
     Lees meer...
      


     Op facebook op de hoogte gehouden worden over de harmonie? Klik op hieronder op "Vind ik leuk".