Agenda

 

 

 

Nieuwjaarsconcert                                                               zondag 21 januari                aanvang: 11:30 u

Nonnevottenactie                                                                 zaterdag 27 januari

Carnavalsoptocht                                                                 maandag 12 februari

Potgrondactie                                                                       zaterdag 23 maart

Jaarvergadering                                                                    zondag 24 maart

Voorjaaarsconcert                                                                zaterdag 6 april                   aanvang: 19:30 u

Concert harmonie en blazersklas BS In ’t Park                vrijdag 19 april

Concert harmonie en blazersklas BS De Springdonk     donderdag 25 april

Begeleiding Communiekanten                                           donderdag 9 mei

Maasgouwtoernooi                                                             zondag 26 mei

Concert opleidings- en opstaporkest                                zondag 2 juni

Kunstmarkt                                                                           zondag 2 juni

Zomerconcert                                                                       zaterdag 29 juni