Historie

De beginjaren van de vereniging
Voordat harmonie St. Cecilia in 1920 werd opgericht kende Susteren reeds een muziekgezelschap, namelijk fanfare Concordia. Deze fanfare is vermoedelijk opgericht in 1872. Dit is afgeleid uit het feit dat de vereniging in 1897 haar 25-jarig jubileum vierde. Na bijna een halve eeuw te hebben bestaan, had deze fanfare in 1918 de laatste adem uitgeblazen, waardoor Susteren zonder muziekgezelschap kwam te zitten. De bouwpastoor van de kerk van Mariaveld, rector Willem Meuffels, moet dat gemis wel zeer aan het hart zijn gegaan, want hij nam in 1920 het initiatief een harmonie op te richten, die de naam St. Cecilia kreeg. Doordat het kerkbestuur een lening verstrekte van 1000,- gulden, kon men na aanschaf van instrumenten aan de slag.

Kapelaan Zwarthoed, een bekwaam musicus, deed het pionierswerk en werd de eerste dirigent in 1920. Hij werd in 1921 opgevolgd door de heer Jos Hos, onder wiens leiding de Cecilianen prijs na prijs in de wacht sleepten. Aanvankelijk vond men onderdak in zaal Reijnders in de Feurthstraat, maar na enige jaren streek de harmonie neer in zaal Peters eveneens in de Feurthstraat. Sindsdien is deze zaal de vaste pleisterplaats van de harmonie. Na de betere jaren kwamen de mindere. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wordt het onrustig in Europa. In Susteren groeit ook het besef dat er waarschijnlijk niet ontkomen kan worden aan oorlogsgeweld. In 1940 wordt Nederland bezet. In het begin ging het alledaagse leven gewoon door, maar wanneer de bezetter steeds meer de teugels aantrekt, verandert er veel. De harmonie dient lid te worden van de ‘’Kulturkammer’’. Het bestuur en de leden zien dit niet zitten waardoor de vereniging in ruststand gaat. De instrumenten verdwijnen of worden verstopt. In september 1944 valt de geallieerde opmars voor Susteren stil waardoor Susteren frontlinie wordt. In november 1944 vindt er een verplichte evacuatie plaats en Susteren verandert in een spookdorp. Susteren ligt nog tot januari 1945 in de frontlinie. Na de bevrijding is de oorlogsschade zeer groot. De terugkerende bevolking treft een verwoest Susteren aan. De nodige leden van de harmonie hebben het leven gelaten vanwege oorlogsgeweld. De bevolking kan echter niet lang bij de pakken neerzitten en de wederopbouw gaat van start.

Na-oorlogse jaren
Na de oorlog heeft de heer Herman Bohnen de voorzittershamer overgenomen. Hem restte toen de zware taak op zijn schouders om de harmonie weer letterlijk en figuurlijk nieuw leven in te blazen. Er werd een instrumentenfonds opgezet om het instrumentarium beetje bij beetje weer compleet te maken. Harmonie St. Cecilia herrees weer uit haar as en nam als vanouds haar belangrijke plaats in het culturele leven in Susteren in. In 1949 werd de moeilijke periode afgesloten door deelname aan een concours in Leerdam in de eerste afdeling met een eerste prijs met lof der jury. In deze periode zag ook de carnavalsvereniging ‘’De Graasbörgers’’ het levenslicht. De vereniging werd vergezeld door een hofkapel welke werd opgericht en bemand door leden van de harmonie. De hofkapel werd opgericht door de heren Sef Leurs, Sjra Schreuders en Lei Coolen. De hofkapel ging door het leven als ‘’de Sjraveleers’’. Later werd zij omgedoopt tot de ‘’Suestra Muzikanten’’. In 1951 legde de heer Jos Hos, na een prachtige muzikale loopbaan, de dirigeerstok neer en werd opgevolgd door de heer (Hu)Ber Rours. Onder diens bekwame leiding bleef de harmonie in de loop der jaren haar goede muzikale peil behouden. In 1953 kreeg de harmonie een belangrijke aanwinst in de vorm van een prachtige drumband, die sindsdien een bijzonder cachet aan de harmonie heeft gegeven.

Er wordt nog gewerkt aan uitbreiding van de informatie over de periode 1965 – 2020 

Harmonie St. Cecilia kent een rijke historie binnen de muziekwereld, en binnen het Susterense verenigingsleven. In de loop der jaren zijn vele successen behaald bij concoursdeelnames met als hoogtepunt een eerste prijs met lof der jury in de eerste divisie in 1989. Door het hoge niveau is het voor startende muzikanten lastiger om in te stromen bij de ‘’grote’’ harmonie. Er wordt daarom in 1990 een jeugdharmonie gevormd. De harmonie heeft daarnaast ook een grote bijdrage geleverd in de Susterense gemeenschap. Zo werden er jaarlijkse Wigibaldfeesten, rommelmarkten en tentfeesten door de harmonie georganiseerd.


 

 

 

 

 

 

 

Anno Nu
Het huidige harmonieorkest bestaat uit een kleine maar fijne groep gedreven muzikanten. Het korps staat onder de bekwame leiding van Tim Aerdts. De vereniging is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. In 2020 bestond de vereniging 100 jaar. Vanwege de coronapandemie kon het feest pas in 2023 gevierd worden. De vereniging werkt volop aan de toekomst en is actief bezig met het werven van leden. Zo worden er scholenprojecten opgestart, en heeft de jeugd een belangrijke rol binnen onze vereniging. Niet alleen de jeugd, maar iedereen is welkom bij onze vereniging. De huidige vereniging bestaat uit een opstaporkest, opleidingsorkest, ‘’grote’’ harmonie en drumband. Samen muziek maken voor alle leeftijden is waar de harmonie voor staat. Daarbij heeft harmonie St. Cecilia haar wortels in de Susterense gemeenschap en zal zij hier ook haar steentje aan blijven bijdragen!

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1953 werd de drumband opgericht welke in 2023 70 jaar bestaat! In de beginjaren bestond de drumband enkel uit mannen, want vrouwen werden destijds niet toegelaten. Gedurende de jaren is de drumband aanzienlijk veranderd. Wat begon met klaroenblazers en eenvoudige trommels, is het huidige korps uitgegroeid tot een volwaardig slagwerkensemble. De drumband heeft in de loop der jaren vele successen behaald waaronder de Nederlandse kampioenschappen in 1998, 2005 en 2016. De laatste was zelfs met lof der jury!
Onder gepassioneerde leiding van Luc Houben is de huidige drumband opgeklommen van de derde naar de eerste divisie. Met een uitgebreid arsenaal aan instrumenten waaronder buisklokken, marimba’s, xylofoon, vibrafoon en pauken is de drumband klaar om volgend jaar deel te nemen aan het podiumconcours in de eerste divisie.
Naast concoursen heeft de drumband in de loop der jaren ook sfeervolle themaconcerten gegeven. De concerten met onder andere als thema’s: Feel The Horror en Big Latin, waren grote successen. Vriendschap is wat de drumband verbindt en doet excelleren. In de toekomst wil de drumband op de huidige vaart door gaan en naar mooie muzikale successen blijven streven!

 

Onze korpsen in actie!

Hieronder volgen de links naar enkele filmpjes waarin de vereniging haar kwaliteiten laat zien. Laat u meenemen en aanschouw hoe ons korps met passie samen voor u, en voor onszelf muziek maakt!