Opkomende Aktiviteiten

No events found.

 

Nieuwsbrief week 18 /2020

Geachte leden van onze vereniging,


Gelet op de tijd waarin we leven, wil ik eerst even de hoop uitspreken dat nog steeds iedereen gezond is, evenals jullie naasten en dierbaren.
Lange tijd hebben we elkaar al niet meer gezien en gesproken.
Vandaar dat we het tijd vonden jullie een nieuwsbrief te sturen, met daarin de veranderingen die hebben plaats gevonden of gaan plaatsvinden.
Want ondanks de Corona, gaan wij als bestuur achter de schermen toch verder met het vooruit kijken. Nu is dat op dit moment erg lastig en vraagt dan ook om voortdurend alert te zijn en plannen bij te stellen.
Zo hebben we o.a. met onze dirigent overleg gehad over hoe we toch geoefend kunnen blijven.
Wat gaan we doen wanneer we weer mogen starten.
Ook hebben we besloten tot na de zomervakantie niet meer bij elkaar te komen.
Mede gelet op de maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd. Dat soort zaken gaan we uitleggen in deze nieuwsbrief. Maar daarvoor geef ik het woord aan Maria onze secretaris.
Maar over twee zaken wil ik jullie graag informeren.
Zo is ons 100 jarig jubileumweekend komen te vervallen (tot 01 september geen evenementen waarvoor een vergunning nodig is).
Velen van jullie zullen via de media hebben vernomen, dat ons jubileumweekend is verschoven. Iets wat wij graag anders hadden gezien. Door miscommunicatie tussen de Stichting en ons, is dit zo gelopen. Waarvoor onze excuses.
Na veel overleg via Skype, is besloten het jubileumweekend te verplaatsen naar volgend jaar. en wel op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021.
Hoe wij aan die datum komen en niet eerder, is lastig hier op te sommen. Dat zou vele pagina’s gaan opleveren. Iets wat ik wel graag een keer mondeling wil toelichten, wanneer we elkaar fysiek weer zien.
Het tweede punt is de Algemene Ledenvergadering.
Die zouden we normaliter in het voorjaar houden. Echter ook deze bijeenkomst is nu niet toegestaan.
Als bestuur hebben we dan ook gebruik gemaakt van artikel 23 van onze gewijzigde Statuten, namelijk dat “in gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur”. Natuurlijk zegt ook ons gezond verstand dat we dit niet moeten doen. De nieuwe datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt.
Tot zover mijn mededelingen.

Met gezonde groet,
André Pluymaekers, voorzitter

Verdere info:
- Roy heeft aangegeven te willen aanblijven tot na het jubileumconcert in 2021.
- Zoals door de voorzitter is gemeld, alle activiteiten gaan niet door tot 1 september. Hopelijk is het virus dan onder controle en is het dan weer toegestaan om samen te komen en de draad weer op te pakken.
- Van het kerkbestuur hebben we bericht gekregen dat het begeleiden van de communicantjes is verplaatst naar 20 september en 4 oktober.
De processie gaat dit jaar NIET door.
- Het WMC in Kerkrade dat in 2021 zou plaats vinden is verzet naar 2022. De drumband zal hier aan deelnemen.
Vragen van het bestuur:
- In verband met de voorbereidingen voor deelname aan het WMC heeft Luc aangegeven te stoppen als lid van de muziekcommissie. We zoeken kandidaten die zijn plaats willen overnemen. Geef het aan ons door als je hiervoor belangstelling hebt.
- Hoe kunnen we in deze tijd muzikaal actief blijven? Mogelijk een virtuele repetitie houden? Ideeën zijn welkom.
Het jubileum:
Ook al gaat ons feestweekend dit jaar niet door, op vrijdag 1 mei a.s. worden de jubileumvlaggen gehesen nabij het kanon. Dat zal gebeuren om 14.45uur.
Dodenherdenking:
Op 4 mei staan we, in afgeslankte vorm, even stil bij deze herdenking. Dit zal zijn bij het monument op de markt om 2 minuten voor 20.00uur. Rik zal “the Last Post” spelen.

Hoe het er na 1 september uit gaat zien dat is wachten op wat de overheid gaat beslissen. Zodra meer bekend is, voor wat betreft onze vereniging, dan laten we jullie dat weten.

Vriendelijke groeten en blijf gezond!
Maria Nohlmans, secretaris

Susteren, 30 april 2020

7B1AAE5A 880F 4F37 803F 5A5699C99C0E

Facebook Harmonie